Producenci
Kontakt

MAGIK TRADE Sp. z o.o.

Praska Giełda Spożywcza

ul. Piłsudskiego 180

Hala C 9 lok. 16

00-695 Warszawa

tel.: 603-551-770

e-mail: biuro@mycoffee.pl

NIP: 5242816989

Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚĆ SKLEPU

 

Ochrona informacji prywatnych dotyczących użytkowników naszego sklepu jest dla nas bardzo ważna. W związku z tym, abyście Państwo mogli czuć się bezpiecznie, poniżej realizujemy obowiązek informacyjnych dotyczący przetwarzanych Państwa danych osobowych w związku z Ogólnym Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. o Ochronie Danych Osobowych (dalej “RODO”).

 

 1. Kto jest administratorem Pani/Pana danych osobowych\?

 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest MAGIK TRADE Sp. z o.o.

Pytania lub uwagi dotyczące ochrony prywatności prosimy kierować na adres:  biuro@mycoffee.pl  

 

 1. Jakie dane osobowe zbieramy?
 • Będziemy przetwarzać następujące dane, jeśli zgodzisz się je udostępnić:

* dane kontaktowe, takie jak imię i nazwisko, adres, numer telefonu 
* data urodzenia
* płeć 
* kraj 
* ustawienia konta
* zaszyfrowane dane karty kredytowej

Jeśli dokonasz zakupu, będziemy przetwarzać następujące dane osobowe

* historia zakupów
* informacje na temat dostawy
* historia płatności

Będziemy także przetwarzać następujące dane osobowe powiązane z plikami cookie

* historia kliknięć
* historia nawigacji i przeglądania

 • Będziemy przetwarzać następujące dane, jeśli zgodzisz się je udostępnić:

* dane kontaktowe, takie jak imię i nazwisko, adres, numer telefonu 
* data urodzenia
* płeć 
* kraj 
* ustawienia konta
* zaszyfrowane dane karty kredytowej

Jeśli dokonasz zakupu, będziemy przetwarzać następujące dane osobowe

* historia zakupów
* informacje na temat dostawy
* historia płatności

Będziemy także przetwarzać następujące dane osobowe powiązane z plikami cookie

* historia kliknięć
* historia nawigacji i przeglądania

 • Będziemy przetwarzać następujące dane, jeśli zgodzisz się je udostępnić:

* dane kontaktowe, takie jak imię i nazwisko, adres, numer telefonu 
* data urodzenia
* płeć 
* kraj 
* ustawienia konta
* zaszyfrowane dane karty kredytowej

Jeśli dokonasz zakupu, będziemy przetwarzać następujące dane osobowe

* historia zakupów
* informacje na temat dostawy
* historia płatności

Będziemy także przetwarzać następujące dane osobowe powiązane z plikami cookie

* historia kliknięć
* historia nawigacji i przeglądania

 • Będziemy przetwarzać następujące dane, jeśli zgodzisz się je udostępnić:

* dane kontaktowe, takie jak imię i nazwisko, adres, numer telefonu 
* data urodzenia
* płeć 
* kraj 
* ustawienia konta
* zaszyfrowane dane karty kredytowej

Jeśli dokonasz zakupu, będziemy przetwarzać następujące dane osobowe

* historia zakupów
* informacje na temat dostawy
* historia płatności

Będziemy także przetwarzać następujące dane osobowe powiązane z plikami cookie

* historia kliknięć
* historia nawigacji i przeglądania

 • Będziemy przetwarzać następujące dane, jeśli zgodzisz się je udostępnić:

* dane kontaktowe, takie jak imię i nazwisko, adres, numer telefonu 
* data urodzenia
* płeć 
* kraj 
* ustawienia konta
* zaszyfrowane dane karty kredytowej

Jeśli dokonasz zakupu, będziemy przetwarzać następujące dane osobowe

* historia zakupów
* informacje na temat dostawy
* historia płatności

Będziemy także przetwarzać następujące dane osobowe powiązane z plikami cookie

* historia kliknięć
* historia nawigacji i przeglądania

 • Będziemy przetwarzać następujące dane, jeśli zgodzisz się je udostępnić:

* dane kontaktowe, takie jak imię i nazwisko, adres, numer telefonu 
* data urodzenia
* płeć 
* kraj 
* ustawienia konta
* zaszyfrowane dane karty kredytowej

Jeśli dokonasz zakupu, będziemy przetwarzać następujące dane osobowe

* historia zakupów
* informacje na temat dostawy
* historia płatności

Będziemy także przetwarzać następujące dane osobowe powiązane z plikami cookie

* historia kliknięć
* historia nawigacji i przeglądania

 

Będziemy przetwarzać następujące dane:

 1. imię i nazwisko,
 2. adres zamieszkania,
 3. adres dostawy,
 4. nr telefonu,
 5. e-mail,
 6. historia zakupów.

 

Dodatkowo każdorazowy kontakt z nami za pośrednictwem telefonu, sms lub poczty e-mail w wiąże się z wykorzystaniem podanych wówczas danych w celu udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie lub reklamację.

 

 1. Jakie są podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych?

RODO pozwala nam przetwarzać Pani/Pana dane:

 

 1. w celu świadczenia usług drogą elektroniczną, w tym w celu obsługi zakupów dokonywanych za pośrednictwem założonego w Sklepie konta oraz w celu prowadzenia i obsługi przez Administratora konta w Sklepie - podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy i zgoda na prowadzenie konta przez Administratora (art. 6 ust. 1 lit. b i a RODO), jak i w celu obsługi zakupów dokonywanych bez założenia konta w Sklepie – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
 2. w celu obsługi reklamacji - podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit b i c RODO),
 3. w celach analitycznych i statystycznych – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na prowadzeniu analiz aktywności klientów i ich preferencji w celu poprawy jakości usług i funkcjonalności Sklepu dla klientów będących konsumentami (art. 6 ust. 1 lit f RODO),
 4. w celu ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na ochronie jego praw (art. 6 ust. 1 lit f RODO),
 5. w celu wystawienia faktury - podstawą przetwarzania jest wypełnienie obowiązku prawego ciążącego na Administratorze, gdy przepisy prawa wskazują na wymagane dane, które należy zamieścić na fakturze ( 6 ust. 1 lit c RODO),
 6. w celu komunikacji z Użytkownikiem w odpowiedzi na e-mail czy list - podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest udzielona zgoda lub jest to jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora (art. 6 ust. 1 lit. a i f RODO),
 7. w celach marketingowych polegających na przedstawieniu oferty Administratora - podstawą prawną przetwarzania jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

 

 1. Jaki jest cel przetwarzania Pani/Pana Twoich danych osobowych?

 

Celem jest zawarcie i realizacja umowy. Dane gromadzone podczas rejestracji lub zakupu są wykorzystane także do śledzenia statusu zamówienia i dokonywania w nim zmian, a także do postepowań reklamacyjnych i dochodzenia ewentualnych roszczeń. Dane będą także przetwarzane na potrzeby wystawienia faktur oraz działań marketingowych, o ile w tym ostatnim przypadku wyrazi Pani/Pan na to odrębna zgodę.

 

 1. Gdzie przechowujemy Twoje dane osobowe ?

Zebrane dane osobowe przechowujemy na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

 

 1. Kto będzie odbiorcą Pani/Pana danych osobowych?

 

Dostęp do Pani/Pana danych osobowych będą mieli nasi współpracownicy w zakresie niezbędnym dla realizacji transakcji i wykonania umowy (np. księgowość, kurier). Dane podmiotu pośredniczącego w transakcjach płatniczych wyświetlane są przed dokonaniem transakcji, a podmiot ten zobowiązuje się nie wykorzystywać danych Klientów w żaden inny sposób niż realizacja płatności. Dostęp do danych ma także wsparcie techniczne naszego sklepu.

 

Nigdy nie przekazujemy Twoich danych dalej nieodpłatnie, nie sprzedajemy ani nie wymieniamy się nimi w celach marketingowych.

 

Zastrzegamy sobie prawo ujawnienia wybranych danych właściwym organom bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, o ile wykażą podstawę prawną oraz zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.

 

 1. Przez jaki okres będziemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe?

 

Okres, przez który Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane wynosi tyle, ile potrzeba czasu na wykonywanie zawartej umowy, przedawnienie roszczeń wynikających z zawartej umowy lub obrony przed nimi, a także przez okres wymagany przepisami prawa (np. okres przechowywanie faktur), chyba że nasze prawnie uzasadnione interesy będą wymagały dłuższego przetwarzania.

 

Dane uzyskane w związku z założeniem konta w Sklepie przetwarzane są przez okres prowadzenia konta przez Administratora, jednak nie później niż do czasu zakończenia działania tej usługi, w tym do czasu cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, chyba że nasze prawnie uzasadnione interesy będą wymagały dłuższego przetwarzania.

 

 1. Czy można nie podawać danych osobowych?

 

Podanie powyższych danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie uniemożliwi zawarcie i realizację umowy.

 

 1. Jakie są Pani/Pana prawa?

 

W każdym czasie ma Pani/Pan prawo zażądać informacji o tym, które dane osobowe przetwarzamy. Aby to zrobić należy napisać na adres biuro@mycoffee.pl. W każdym czasie przysługuje także prawo sprostowania (poprawiania) danych.

 

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu skarga do organu nadzorczego: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

 1. Czy ma Pani/Pan prawo cofnąć zgodę, żądać usunięcia lub ograniczenia przetwarzania?

 

Ma Pani/Pan prawo żądania od usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, zgłoszenia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, żądania ich przeniesienia, a także do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie, chyba że nasze prawnie uzasadnione interesy będą wymagały o przetwarzania, ponieważ na przykład:

 1. ma Pani/Pan niezakończone postępowanie reklamacyjne,
 2. ma Pani/Pan nierealizowane zamówienie,
 3. musimy spełnić wymogi księgowe i podatkowe (np. przechowywanie faktur),
 4. istnieją roszczenia prawne.

 

 1. Jak chronimy Pani/Pana dane osobowe?

 

Nasi współpracownicy zobowiązani są do poufności, a my wdrażamy techniczne i organizacyjne środki bezpieczeństwa, ciągle doskonaląc się w tym zakresie.

 

 1. Czy na podstawie Twoich danych osobowych podejmujemy zautomatyzowane decyzje, w tym oprofilowaniu?

 

Tak, podejmujemy decyzje o profilowaniu dla celów statystyki, personalizacji i reklamy.

 

 • Cookie to mały plik tekstowy, który jest zapisywany na dysku Twojego komputera lub urządzenia mobilnego, a następnie, podczas kolejnych wizyt, pobierany z niego. Jeśli korzystasz z naszych usług, zakładamy że zgadzasz się na używanie plików cookie.

Jak używamy plików cookie?
Trwałych plików cookie używamy do przechowywania informacji o Twojej preferowanej stronie startowej oraz przechowywania Twoich danych, jeśli przed zalogowaniem klikniesz opcję „Pamiętaj mnie”. Będziemy też używać plików cookie do zapisywania Twoich ulubionych produktów.

Plików cookie sesji używamy na przykład, kiedy użytkownik skorzysta z funkcji filtrowania produktów, a także do sprawdzenia, czy jest zalogowany lub czy włożył do koszyka jakiś produkt. 

Używamy zarówno naszych plików cookie, jak i plików cookie podmiotów zewnętrznych w celu gromadzenia statystyk oraz danych użytkowników w formie zagregowanej oraz indywidualnej, a także narzędzi analitycznych do optymalizacji naszej strony i przedstawiania oferty interesującej dla użytkownika.  

Niektóre pliki cookie podmiotów zewnętrznych są dodawane przez usługi, które są dostępne na naszych stronach, ale znajdują się poza naszą kontrolą. Te pliki cookie są dodawane przez serwisy społecznościowe, takie jak Twitter, Facebook czy Vimeo i są powiązane z możliwością użytkownika do udostępniania treści w serwisach, których ikony są widoczne na stronie.

Używamy także zewnętrznych plików cookie, które monitorują, w jaki sposób użytkownik korzysta z innych witryn – dzięki czemu możemy też udostępniać materiały marketingowe na innych stronach/w innych kanałach komunikacji.

 • Cookie to mały plik tekstowy, który jest zapisywany na dysku Twojego komputera lub urządzenia mobilnego, a następnie, podczas kolejnych wizyt, pobierany z niego. Jeśli korzystasz z naszych usług, zakładamy że zgadzasz się na używanie plików cookie.

Jak używamy plików cookie?
Trwałych plików cookie używamy do przechowywania informacji o Twojej preferowanej stronie startowej oraz przechowywania Twoich danych, jeśli przed zalogowaniem klikniesz opcję „Pamiętaj mnie”. Będziemy też używać plików cookie do zapisywania Twoich ulubionych produktów.

Plików cookie sesji używamy na przykład, kiedy użytkownik skorzysta z funkcji filtrowania produktów, a także do sprawdzenia, czy jest zalogowany lub czy włożył do koszyka jakiś produkt. 

Używamy zarówno naszych plików cookie, jak i plików cookie podmiotów zewnętrznych w celu gromadzenia statystyk oraz danych użytkowników w formie zagregowanej oraz indywidualnej, a także narzędzi analitycznych do optymalizacji naszej strony i przedstawiania oferty interesującej dla użytkownika.  

Niektóre pliki cookie podmiotów zewnętrznych są dodawane przez usługi, które są dostępne na naszych stronach, ale znajdują się poza naszą kontrolą. Te pliki cookie są dodawane przez serwisy społecznościowe, takie jak Twitter, Facebook czy Vimeo i są powiązane z możliwością użytkownika do udostępniania treści w serwisach, których ikony są widoczne na stronie.

Używamy także zewnętrznych plików cookie, które monitorują, w jaki sposób użytkownik korzysta z innych witryn – dzięki czemu możemy też udostępniać materiały marketingowe na innych stronach/w innych kanałach komunikacji.

 1. Czy nasza polityka prywatności może ulec zmianie?

 

Zastrzegamy sobie prawo zmiany naszej polityki prywatności, bo chcemy doskonalić zasad ochrony prywatności i stosować się do przepisów prawa.

 

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl